قالب بلاگ بیان

قالب ۵۱

قالب ساز آنلاین بیان نسخه 1.0

تنظیمات مربوط به بدنه قالب

پس زمینه قالب

رنگ پس زمینه قالب :

تصویر پس زمینه قالب :

تنظیمات تکرار پس زمینه قالب :

سایز پس زمینه :

مکان قرار گیری پس زمینه :

حالت تصویر پس زمینه هنگام حرکت اسکرول :

تنظیمات کلی فونت قالب :

فونت قالب :

اندازه فونت :

رنگ متن قالب :

 

 

اندازه عرض قالب ، ستون سمت راست و چپ

عرض قالب :

عرض ستون پست ها :

عرض ستون سمت چپ :

 

هدر

تنظیمات پس زمینه هدر

ارتفاع هدر : px

رنگ پس زمینه هدر :

لینک تصویر پس زمینه هدر :

تنظیمات تکرار تصویر پس زمینه هدر :

اندازه تصویر پس زمینه هدر :

محل قرار گیری تصویر هدر :

تنظیمات حرکت تصویر پس زمینه با اسکرول :

خط دور کادر هدر

 

قطر خط بالا :

قطر خط راست :

قطر خط پایین :

قطر خط چپ :

شکل خط دور کادر هدر :

رنگ خط دور کادر هدر :

فاصله هدر از اطراف :

 

فاصله هدر از بالا :

فاصله هدر از راست :

فاصله هدر از پایین :

فاصله هدر از چپ :

تنظیمات عنوان وبلاگ و توضیح مختصر

مکان قرار گیری عنوان و توضیح مختصر روی هدر :

 

فاصله عنوان و توضیح مختصر از بالا :

فاصله عنوان و توضیح مختصر از راست :

فاصله عنوان و توضیح مختصر از پایین :

فاصله عنوان و توضیح مختصر از چپ :

تنظیمات فونت عنوان و توضیح مختصر

فونت عنوان وبلاگ :

اندازه فونت عنوان وبلاگ :

میزان درشتی عنوان وبلاگ :

رنگ عنوان وبلاگ :

 

فاصله عنوان وبلاگ از بالا و پایین :

فاصله عنوان وبلاگ از چپ و راست

تنظیمات فونت توضیح مختصر وبلاگ

فونت توضیح مختصر وبلاگ :

اندازه فونت توضیح مختصر وبلاگ :

تنظیمات درشت بودن فونت توضیح مختصر وبلاگ :

رنگ توضیح مختصر وبلاگ :

 

فاصله توضیح مختصر از بالا و پایین :

فاصله توضیح مختصر از چپ و راست :

 

 

تنظیمات مربوط به منوی وبلاگ

زمینه منو

رنگ پس زمینه منو :

 

اندازه خط بالای منو :

اندازه خط راست منو :

اندازه خط پایین منو :

اندازه خط چپ منو :

نوع خط دور منو :

رنگ خط دور منو :

 

میزان گردی بالا چپ

میزان گردی بالا راست

میزان گردی پایین راست

میزان گردی پایین چپ

تنظیمات گزینه های داخل منو

 

فاصله گزینه ها از بالا و پایین :

فاصله گزینه ها از چپ و راست :

محل قرار گیری گزینه های منو :

رنگ متن گزینه های منو

رنگ پس زمینه گزینه های منو

 

فاصله درونی گزینه های منو از بالا و پایین :

فاصله درونی گزینه های منو از چپ و راست :

 

فاصله گزینه های منواز بالا و پایین :

فاصله گزینه های منو از چپ و راست :

 

گردی گزینه منو بالا چپ :

گردی گزینه منو بالا راست :

گردی گزینه منو پایین راست :

گردی گزینه منو پایین چپ :

اندازه فونت منو :

نوع فونت منو :

گزینه های منو زمانی که موس میره روشون

رنگ پس زمینه گزینه ها :

رنگ متن گزینه ها :

تنظیمات مربوط به ستون پست های وبلاگ

پس زمینه پست

 

فاصله باکس پست از بالا

از راست

از پایین

از چپ

 

خط دور کادر پست بالا :

راست

پایین

چپ

نوع خط دور کادر پست :

رنگ خط دور کادر پست :

 

میزان گردی کادر پست بالا چپ :

بالا راست :

پایین راست :

پایین چپ :

 

سایه باکس پست :

رنگ سایه :

تنظیمات عنوان مطلب :

رنگ پس زمینه عنوان مطلب :

 

فاصله عنوان مطلب از بالا و پایین : :

فاصله عنوان مطلب از راست و چپ :

 

اندازه خط دور عنوان مطلب بالا :

راست :

پایین :

چپ :

نوع خط دور کادر عنوان پست :

رنگ خط دور عنوان پست :

نوع خط دور کادر عنوان پست :

 

میزان گردی دور عنوان مطلب ، بالا چپ :

بالا راست :

پایین راست :

پایین چپ :

تنظیمات فونت عنوان مطلب

اندازه فونت عنوان مطلب :

فونت عنوان مطلب :

درشتی عنوان مطلب :

رنگ عنوان مطلب :

رنگ عنوان مطلب وقتی موس میره روش :

تنظیمات متن مطلب و پس زمینه آن

فاصله بین خطوط :

رنگ پس زمینه متن پست :

رنگ متن پست :

رنگ لینک متن :

رنگ لینک متن وقتی موس میره روش

اندازه فونت متن پست :

فونت متن پست :

 

فاصله داخلی متن مطلب از اطراف ، بالا

راست :

پایین :

چپ :

 

فاصله بیرونی متن مطلب از ، بالا

راست :

پایین :

چپ :

 

اندازه خط دور متن مطلب ، بالا :

راست :

پایین :

چپ :

نوع خط دور کادر عنوان پست :

رنگ خط دور متن مطلب :

 

میزان گردی دور کادر متن مطلب ، بالا چپ :

بالا راست :

پایین راست :

پایین چپ :

 

تنظیمات کادر اطلاعات پست

 

اندازه خط دور کادر :

بالا :

راست :

پایین :

چپ :

نوع خط دور کادر :

رنگ خط دور کادر :

گردی دور کادر :

 

فاصله داخلی جزئیات پست از کادر :

بالا و پایین :

چپ و راست :

 

فاصله خارجی جزئیات پست از باکس اطراف :

بالا و پایین :

چپ و راست :

رنگ پس زمینه :

فونت :

اندازه فونت

علامت جدا کننده بین جزئیات مطلب :

رنگ علامت جدا کننده :

فاصله جزئیات مطلب ، سمت راست از چپ و راست :

رنگ جزئیات مطلب سمت راست :

تنظیمات لینک های جزئیات مطلب (نظرات ، رای دهی)

مکان قرار گیری

رنگ متن لینک جزئیات مطلب :

رنگ پس زمینه لینک ها :

 

خط دور کادر لینک ها :

بالا :

راست :

پایین :

چپ :

نوع خط دور کادر :

رنگ خط دور کادر :

میزان گردی :

 

فاصله داخلی لینک ها از بالا و پایین :

فاصله داخلی لینک ها از چپ و راست :

 

فاصله خارجی لینک ها از بالا و پایین :

فاصله خارجی لینک ها از چپ و راست :

 

کد ساختار قالب : (HTML)

کد CSS :

Designed By Erfan Powered by Bayan